Ksiądz Krzysztof Grzywocz

publikacje audio

Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał.

  • Autor: ks. Krzysztof Grzywocz
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu
  • Czas trwania: 7 godz. 2 min.
  • Format: CD audio, MP3
 
Narodzenie dla służby – tak ks. Krzysztof zatytułował rekolekcje, które głosił w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na początku Wielkiego Postu 2011 r. W zamyśle prowadzącego każdy dzień miał być poświęcony jednemu z trzech słów zawartych w Modlitwie Eucharystycznej: błogosławił (Środa Popielcowa), łamał (czwartek) i rozdawał (piątek). Te trzy „znamiona” ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26,26-30) i powiązanie jej z postawą służby są istotą Chrystusowego kapłaństwa.
 
Na stronie udostępniamy fragment rekolekcji - Wprowadzenie (38 min.) oraz homilię z drugiego dnia (11 min.).
 
 
SPIS TREŚCI:
01 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . 38:20
DZIEŃ PIERWSZY – Błogosławił
02 Konferencja 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 44:45
03 Konferencja 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 35:50
04 Konferencja 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 42:49
DZIEŃ DRUGI – Łamał
05 Homilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:25
06 Konferencja 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 39:23
07 Konferencja 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 47:43
DZIEŃ TRZECI – Rozdawał
08 Homilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:49
09 Konferencja 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 47:55
10 Konferencja 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 36:23
11 Nabożeństwo pokutne . . . . . . . . . 10:12
12 Droga krzyżowa. . . . . . . . . . . . . . . 41:46
 
 
 

 Możesz zakupić w: Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu

 Możesz zakupić w: platforma MANHU.pl

Bądźmy w kontakcie!


Zdjęcia, nagrania, wspomnienia
prosimy przesyłać na poniższy adres mailowy.
Większe pliki można przekazywać za pomocą Wetransfer.com, Google Drive lub Dropbox.

Celem nawiązania kontaktu
prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu (lub adresu e-mail).

Zastrzegamy sobie prawa skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

+48 509 987 382
osoba odpowiedzialna
dr Ryszard Paluch

 

Wszelkie prawa do zawartych na stronie materiałów (utwory tekstowe, audio, foto, wideo i inne) są zastrzeżone i objęte prawem autorskim. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.kskrzysztofgrzywocz.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż, wykorzystanie do publicznego odtwarzania (całości lub fragmentów utworów) są - bez uprzedniej pisemnej zgody administratora - zabronione i mogą stanowić naruszenie ustawodawstwa o prawie autorskim.